man-hinh-oxy-cho-hop-gang-tay-va-khong-gian-han-che-gpr-1500-gb-gpr-2500-gb.png

Được thiết kế đặc biệt để đo oxy trong hộp găng tay từ không khí (21% O2) xuống mức thấp (0-10 ppm O2), phạm vi giám sát oxy này có các tùy chọn cài đặt dễ dàng đảm bảo phù hợp nhất với các nhà điều hành hộp găng tay. Máy phân tích hoặc cảm biến từ xa có thể được kết nối trực tiếp trên hộp găng tay sử dụng mặt bích KF-40. Trong phiên bản từ xa, cảm biến oxy có thể được đặt trong hộp găng tay sử dụng mô-đun mẫu / hiệu chuẩn của chúng tôi.

 

  • Phạm vi đo từ 0-10ppm lên đến 0-25% O2
  • Độ chính xác của hơn 2% phạm vi
  • 24 tháng tuổi thọ cảm biến (sử dụng bình thường)
  • 4-20 mA đầu ra
  • 18-24V vòng lặp hỗ trợ
  • Tùy chọn cảm biến XLT cho nền CO2