may-phan-tich-oxy-chong-chay-no-exd-dong-gpr-18-va-gpr-28-series.png

Máy phân tích oxy chống cháy nổ cho các quá trình công nghiệp hóa dầu có chứa hydro và các loại khí dễ cháy khác. Dấu vết và phần trăm phân tích oxy được cung cấp trong một vỏ bọc Exd chắc chắn và khi được cung cấp với máy bắt lửa, đồng hồ đo oxy này thích hợp cho các khu vực nguy hiểm. Độ nhạy oxy của cảm biến điện hóa đã được chứng minh cho phép đo oxy từ 0-1 ppm đến 0-25% O2.

 

  • Công nghệ cảm biến điện từ chất lượng cao
  • Tuổi thọ cảm biến O2 dài 24 đến 36 tháng để bảo dưỡng thấp
  • Không cần thiết phải nạp điện thường xuyên
  • Ổn định cảm biến điện hóa cao cấp
  • Độ chính xác ± 2% phạm vi được chọn
  • Độ nhạy <0,5% phạm vi
  • 4 phạm vi đo lường tiêu chuẩn
  • Máy bắt lửa được trang bị (tiêu chuẩn)