may-phan-tich-oxy-voi-cam-bien-tu-xa-gpr-1900-ms-gpr-2900.png

Một bảng phân tích oxy gắn kết với một cảm biến từ xa cho phép cài đặt linh hoạt. Máy phân tích khí GPR-1900 thích hợp cho các phép đo oxy theo dõi thấp tới 0-1 ppm; GPR-2900 đo O2 lên đến 100%. Khối cảm biến từ xa cho phép thay thế cảm biến oxy rất dễ dàng để bảo trì đơn giản và nhanh chóng và chi phí sở hữu thấp. Tất cả các phiên bản có thể được khóa thủ công cho một phạm vi đơn hoặc phạm vi tự động. Người dùng luôn nhận thức được phạm vi đo oxy được sử dụng thông qua đầu ra ID dải.

 

  • Khoảng đo từ 0-1ppm đến 0-100% O2
  • Áp suất khí quyển và bù nhiệt độ
  • Độ chính xác của hơn 2% phạm vi
  • Hai báo thức có thể định cấu hình người dùng
  • Đầu ra ID dải
  • 12-28 V DC hoặc nguồn điện tùy chọn
  • Tùy chọn cảm biến XLT cho nền CO2